SALGINLAR VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ ANMA MEKANI TASARIM YARIŞMASI "Projelerin Son Teslim Tarihi : 29 Haziran 2021"

Yarışmanın Adı

Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması

Yarışmanın Amacı

Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması’nın amacı ait olduğu konu özelinde; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine, bu yönetmelik kapsamına giren mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına, uygun ortamı sağlamaktır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışma alanı İstanbul ili, Şişli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Parkı’dır (Ek 1). Yarışmanın konusu, belirtilen alanda salgınlar ve sağlık emekçileri için bir anma mekanı tasarlanmasıdır.

Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar

Bu yarışma ekip yapısında en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm tasarım ve sanat disiplinlerinden katılıma açıktır. Her disiplin kendi alanında müellif ekip üyesi olarak yer alabilir. Ön seçim başvurusu yapacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur.

 • TMMOB Mimarlar Odası’na üye mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na üye ve meslekten men cezalısı olmayan en az bir üyesini ekipte bulundurmak
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak
 • Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini raportörlüğe kaydettirmek
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

 

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi yarışmaya kabul edilmezler.

Yarışma Takvimi

 • Ön seçim şartnamesinin ilanı: 14 Mart 2021, Pazar
 • Ön seçime başvuru için son tarih: 7 Nisan 2021, Çarşamba
 • Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son tarih: 9 Nisan 2021, Cuma
 • Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 12 Nisan 2021, Pazartesi
 • Soru sormak için son tarih: 4 Mayıs 2021, Salı
 • Yanıtların ilanı: 10 Mayıs 2021, Pazartesi
 • Projelerin son teslim tarihi: 29 Haziran 2021, Salı
 • Posta ile teslim alım için son gün: 1 Temmuz 2021, Perşembe
 • Jüri çalışması başlangıcı: 10 Temmuz 2021, Cumartesi
 • Kolokyum ve ödül töreni: 31 Temmuz 2021, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
Yasin Çağatay SEÇKİN, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
Önder Yüksel ERYİĞİT, İBB Sağlık Daire Başkanı
Pınar SAİP, İstanbul Tabip Odası Başkanı
Nuran YILDIRIM, Tıp Tarihçisi
Sunay AKIN, Yazar
Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü

Asli Jüri Üyeleri
Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş
Fatih ARTVİNLİ, Tıp Tarihçisi
Devrim ÇİMEN, Mimar
Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
Ebru ERBAŞ GÜRLER, Peyzaj Mimarı
Meriç HIZAL, Heykeltıraş (Jüri Başkanı)
Metin KILIÇ, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Ayça Yeşim ÇAĞLAYAN, Peyzaj Mimarı
Oral GÖKTAŞ, Mimar
Tuğrul SELÇUK, Heykeltıraş
Erhan VURAL, Mimar

Raportörler
Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
Kübra Elif DURĞUN, Mimar – İPA Yarışmalar
Şule SARIKAYA, Peyzaj Mimarı – İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı / Kamusal Alanda Sanat Şefliği

Raportör Yardımcıları
Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmaları
Elif ERGİN, Şehir Plancısı – İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül: 120.000 TL
 • 2. Ödül: 90.000 TL
 • 3. Ödül: 60.000 TL
 • 1. Mansiyon 40.000 TL
 • 2. Mansiyon 35.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 25.000 TL
 • 5. Mansiyon 20.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek ön seçimi geçen ekipler için zorunludur. Yer görme, ekipteki müelliflerden birisi tarafından yapılmak zorundadır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi 15 Nisan 2021’e kadar hafta için 09.00 – 17.00 saatlerinde aşağıdaki adresten alınabilir.

İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
(Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 7. Kat)
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 449 99 00
E-posta: saglik@konkur.istanbul
Web adresi: konkur.istanbul/saglik
Detaylı bilgi ile yarışma şartnamesi ve ekleri için idarenin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.